Kontakt
Skoncentruj nas na
POBIERZ

Regularna kontrola sytuacji w pracy linii Auto Duct

Linia przewodów samochodowych odgrywa bardzo ważną rolę w procesie produkcyjnym przedsiębiorstwa. Dlatego jego utrzymanie jest bardzo ważne. Chociaż linia automatycznych przewodów służy tylko do obróbki maszyny, jej znaczenie dla przedsiębiorstw jest podobne do znaczenia samochodów do nas. Dopiero po starannej konserwacji linia przewodów automatycznych może odegrać dużą wydajność produkcyjną i stworzyć większą wartość dla przedsiębiorstwa. Następnie, w jaki sposób przeprowadzana jest codzienna konserwacja linii automatycznej? Proszę posłuchać wprowadzenia producenta linii automatycznej.

1. Wybierz sposób podnoszenia maszyny podczas transportu linii automatycznej. Jeśli musisz posługiwać się siłą roboczą, nie używaj zbyt dużej siły lub możesz uszkodzić maszynę.

2. Regularne dodawanie odpowiedniej ilości smaru do zębów przekładni automatycznej linii przewodów i może znacznie zmniejszyć ścieranie maszyny podczas pracy.

3. Zawsze utrzymuj czystość linii automatycznej. Jeśli nie jest używany przez dłuższy czas, nałóż smar antykorozyjny na zewnątrz.

4. Regularnie sprawdzaj pracę linii produkcyjnej tchawicy i ustal, czy problem powinien zostać rozwiązany na czas, aby zapobiec wypadkom.

5. Zwykle cykl konserwacji linii automatycznej trwa pół roku, a sprzęt maszyny musi zostać zdemontowany w celu przeprowadzenia inspekcji i konserwacji.
Podobne wiadomości