Kontakt
Skoncentruj nas na
POBIERZ

Jaka jest przyszłość kanałów wentylacyjnych?

Wraz z gwałtownym rozwojem chińskiej gospodarki narodowej, szybko rozwinęła się technologia klimatyzacji centralnej, a nowe produkty i technologie nieustannie pojawiają się w ostrej konkurencji. Wybór materiału kanałów wentylacyjnych jest związany z inwestycją i wydajnością działania całego systemu wentylacji i klimatyzacji.

Wymagania dotyczące materiałów w procesie produkcji linii do produkcji rur wentylacyjnych są dość eleganckie. Gdy warstwa powierzchniowa kanału powietrznego jest materiałem z folii aluminiowej, w celu zapewnienia, że warstwa powierzchniowa nie ulega łatwemu uszkodzeniu, należy określić materiał folii aluminiowej i jej grubość. Podano także grubość folii aluminiowej na powierzchni kanału, która składa się z folii aluminiowej i materiału zbrojonego.

Po drugie, jest to jeden z podstawowych warunków zapewnienia materiału kompozytowego, że wewnętrzna, zewnętrzna powierzchnia i wewnętrzne materiały adiabatyczne cienkiego stalowego kołnierza są mocno związane. Uszkodzenia płyt przekraczające określony obszar nie tylko wpływają na żywotność przewodu, ale także czasami zmniejszają jego efekt izolacyjny. Dlatego wada nie może przekraczać 6 ‰, aby osiągnąć normalne zużycie materiału w systemie.

Obecnie materiały z niemetalicznych kanałów powietrznych rozwijają się szybko i istnieje wiele odmian. Ze względu na swoje cechy i zalety, jego zastosowanie stało się coraz bardziej rozległe. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, kanały automatyczne wykonane z tych materiałów muszą mieć właściwości spalania na poziomie B1, który jest niepalny lub niepalny zgodnie z potrzebami projektu, a ich warstwy powierzchniowe muszą wykorzystywać materiały niepalne. Zgodnie z praktyką stosowania i stanem produktu w naszym kraju od wielu lat określana jest minimalna wartość wytrzymałości taśmy oraz wartość grubości folii aluminiowej na taśmę termiczną i taśmę dociskową. Wymagana szerokość taśmy nie powinna być mniejsza niż 50 mm, aby zapobiec używaniu taśmy do wytrzymałości uszczelki ściennej i żywotności kanału. Zaletą taśmy termicznej jest to, że polega ona na klejeniu na gorąco. Dopóki nie jest on ogrzewany, powierzchnia gumy jest utwardzana w normalnej temperaturze i ma zdecydowaną siłę wiązania.
Podobne wiadomości